Zwiększamy dostęp do naukowej i eksperckiej wiedzy,
wspieramy inicjatywy B+R i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Nasze działania wydawnicze koncentrują się na budowaniu społeczności ekspertów, naukowców i pasjonatów, którzy mają wpływ na społeczny odbiór wiedzy i kształtują pozytywne postawy wśród czytelników. Obejmujemy patronatem wszelkie inicjatywy społeczne, akcje i wydarzenia sprzyjające realizacji tych celów.
doradcaskybox
DoradcawBiznesie
DoradcawBiznesie.pl to portal biznesowy, który wspiera przedsiębiorców na każdym etapie działalności oraz dostarcza eksperckie informacje i opinie z zakresu prawa, podatków, inwestycji, źródeł finansowania, zakładania firmy, marketingu czy stylu życia. Prezentuje start-upy i rozpoznawalne przedsiębiorstwa. Autorami portalu są eksperci - osoby z wieloletnim, popartym sukcesami doświadczeniem w branży.

Grupę docelową serwisu stanowią przedsiębiorcy – właściciele i menedżerowie firm z sektora MŚP, kadra kierownicza, pracownicy działów marketingu i HR, założyciele startup’ów. Portal trafia również do osób zainteresowanych szeroko pojętym biznesem oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w niedalekiej przyszłości.

Naukowo udowodnione

NaukowoUdowodnione.pl to portal integrujący instytucje naukowe i świat biznesu, którego celem jest uproszczenie transferu wiedzy, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz popularyzacja nauki, co przełożyć się ma na podejmowanie działań B+R i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Portal pełni rolę inicjatora kontaktu na linii biznes-nauka-konsument. Tematyka poruszana w serwisie obejmuje zagadnienia z kategorii takich jak m.in. zdrowie, uroda, technologie, dziecko, środowisko, transport. Autorami są naukowcy, którzy dzieląc się swoją wiedzą realizują misję komercjalizacji nauki.

Pierwszym segmentem odbiorców są przedsiębiorcy, którzy wykorzystują lub planują wdrożenie prac badawczo-rozwojowych w celu zwiększenia innowacyjności procesów produkcji. Drugim, konsumenci, którym zgromadzona w portalu wiedza umożliwia podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

nunu
zbrodniaskybox
Zbrodnia i kara
ZbrodniaiKara.pl to portal opisujący głośne zbrodnie, ujawniający kulisy przestępczości oraz analizujący najważniejsze wyroki sądowe w sprawach karnych. Prezentuje sylwetki najbardziej znanych przestępców w Polsce oraz dokonuje analizy zdarzeń i zbrodni, które nie zawsze znajdują swoje wyjaśnienie.

Autorami portalu są osoby zainteresowane przestępczością, posiadające kompetentną wiedzę w tym zakresie, a także prawnicy zajmujący się analizą prawa karnego. Redaktorem portalu jest również Ewa Ornacka, niekwestionowany autorytet dziennikarstwa śledczego, autorka książek o przestępczości zorganizowanej, w tym m.in. „Alfabetu Mafii”, redaktorka programów telewizyjnych, m.in.. „Kobiety i mafia”.

Partnerzy